Colofon

Uitgave:

Acta Historica: platform voor beginnende historici

1

Reguliere uitgaven van het tijdschrift Acta Historica verschijnen tweemaal per jaar. Recensies wekelijks, het hele jaar door. Bijdragen en voorstellen voor het tijdschrift en recensies kunnen beiden worden verstuurd naar bovenstaand emailadres.

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen en recensies te weigeren, redigeren en/of in te korten.

Klik hier voor onze richtlijnen voor auteurs.

Beeldmateriaal header (tenzij anders vermeld) copyright Rijksmuseum.

Redactie:

Wouter van Dijk (Eindredactie, acquisitie)
Studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden met als specialisatie Middeleeuwse en Vroegmoderne Europese Geschiedenis. Zijn interesse gaat daarnaast vooral uit naar de geschiedenis van Ierland, Schotland en Engeland, militaire geschiedenis en de geschiedenis van sociale bewegingen. Hij werkte onder andere mee aan onderzoeksprojecten bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en de Universiteit Utrecht.

Kimberley van Goethem (Social media)
Studeert Geschiedenis aan de Universiteit Leiden met een minor in Journalistiek en Nieuwe Media. Haar taak omvat het beheren van de Facebookpagina en het plaatsen van nieuws en historische wetenswaardigheden. Haar interesse binnen geschiedenis gaat voornamelijk uit naar de 19de en 20ste eeuwse geschiedenis. Momenteel werkt zij aan haar scriptie over vrouwenkiesrecht en is ze recentelijk werkzaam geweest bij het historische radioprogramma van de VPRO, OVT.

Ferry Koolen (Administratie, PR)
Studeert Political Science and Public Administration aan de Universiteit Leiden. Hij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van politicologie, met de nadruk op onderzoeksmethoden. Zijn interesse gaat uit naar politieke macht, corruptie, wetgevende studies en lobbyisme. Daarnaast geeft hij de afgelopen jaren werkgroepen aan tweedejaars politicologie-studenten.

Jelmer Rotteveel (Web- en eindredactie, acquisitie)
Rondde in 2011 zijn studie Geschiedenis aan de Universiteit Leiden af, met als specialisatie Political Culture and National Identities. Hij is met name geïnteresseerd in de 19e eeuwse militaire geschiedenis, militaire cultuur en tactieken, sociale bewegingen en pressiegroepen. Momenteel houdt hij zich bezig met het uitvoeren van historisch onderzoek naar niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Joost Westerweel (Redactie)
Studeert Geschiedenis en Rechten aan de Universiteit Leiden. Zijn taak bij Acta Historica omvat het leggen en onderhouden van contacten met de auteurs van de artikelen en de recensies. Zijn interesse binnen geschiedenis gaat voornamelijk uit naar 19e en 20eeeuwse geschiedenis. Tijdens zijn meest recente onderzoek lag de nadruk op de Amerikaanse geschiedenis, de Vietnam-oorlog in het bijzonder.

Vera Weterings (Redactie, PR)
Studeerde Journalistiek & Nieuwe Media en Geschiedenis met als specialisatie Oude Geschiedenis. Daarbij is ze geïnteresseerd in de Middeleeuwen, kunstgeschiedenis en historische musea. Zij werkt(e) onder andere voor het Rijksmuseum van Oudheden, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Bibliotheek A tot Z.