Links

Archieven:

Archieven.nl
Zoeken in archieven, inventarissen, beeldbanken, indexen op persoonsgegevens, bibliotheken en collecties van archiefdiensten.

Drents Archief
Het geheugen van de Drentse samenleving.

gahetna.nl
gahetna.nl presenteert de rijke collectie van het Nationaal Archief. Meer dan 110 km aan documenten, 14 miljoen foto’s en bijna 300.000 historische kaarten. Van cruciale overheidsdocumentatie tot persoonlijke correspondentie van invloedrijke personen en gewone Nederlanders; Lees het na in het magazine of ga het na op gahetna.nl.

Stadsarchief Amsterdam
Het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met 35 kilometer archieven, een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.

Tresoar
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum.

Zeeuws Archief
Het Zeeuws Archief is hét historisch centrum van Zeeland. De historische vind- en werkplaats voor iedereen die geinteresseerd is in het verleden van Zeeland en de Zeeuwen.

Websites:

Archeologieonline.nl
Dagelijks archeologisch nieuws en achtergrond.

atlasvanstolk.nl
De Nederlandse geschiedenis in beeld.
Dutch Revolt
Website gewijd aan de Nederlandse Opstand van de universiteitsbibliotheek Leiden.

De canon van de Nederlandse geschiedenis.

Geschiedenis.nl
Een site met historische artikelen voor een breed publiek.

Geschiedenisplaats.nl
Opgezet voor gelijkgestemde mensen die geïnteresseerd zijn in het rijke verleden van Nederland, rondleidingen willen doen, lezingen willen bijwonen, cursussen willen volgen en up-to-date gehouden willen worden over bijeenkomsten met een historisch onderwerp.

Isgeschiedenis.nl
De grootste website op het gebied van geschiedenis in binnen en buitenland. Je leest er alles over de historie. Van de Tweede Wereldoorlog, het imperialisme, de middeleeuwen, de verlichting, de oudheid, de renaissance, de Nederlandse politiek tot aan het Amerikaanse buitenlandse beleid.

Oneindignoordholland.nl
Een alsmaar groeiend platform van verhalen over het rijke verleden van Noord-Holland. Geschreven verhalen, maar ook beelden, video’s en geluidsfragmenten. Oneindig Noord-Holland verbindt verhalen achter gebeurtenissen in de geschiedenis, mensen, plekken en monumenten, met collecties van musea, archieven en culturele instellingen. Oneindig Noord-Holland brengt het rijke verleden van Noord-Holland tot leven en slaat een brug tussen vroeger en nu.

Onvoltooid Verleden
Het tijdschrift voor de geschiedenis van sociale bewegingen, wil met veel illustraties gebeurtenissen, analyses en verhalen over sociale bewegingen publiceren.

Romeinse limes
Sinds de oprichting in 2013 zet de stichting Romeinse Limes zich in voor het breed toegankelijk maken van alle informatie over de lange en fascinerende geschiedenis van de Romeinse Limes in Nederland.

Verledentijd.com
Een site voor iedereen die van historie houdt, er les over geeft of er over schrijft ter inspiratie van toekomstige historici.

Instituten:

Huygens ING
Het Huygens ING is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In januari 2011 ontstond het door de fusie tussen het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (tot dat moment een instituut van NWO) en het Huygens Instituut KNAW.

KITLV
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies

Scaliger Instituut
Website van het Scaliger Instituut, Leiden.

Musea:

Nationaal bevrijdingsmuseum 1944-1945
In dit museum is het verleden tot leven gebracht door middel van diorama’s, typische jaren ’40 geuren, muziek, originele filmbeelden en toespraken. U beleeft de indrukwekkende bevrijdingsgeschiedenis van het Rijk van Nijmegen, Nederland en Europa op verschillende manieren.

Nationaal Historisch Museum
Het Nationaal Historisch Museum is een museum van beelden en verhalen. Het presenteert de geschiedenis van alle Nederlanders en wil zo veel mogelijk mensen bereiken.

Museum De Lakenhal
Museum De Lakenhal is het museum voor kunst, kunstnijverheid en geschiedenis van de stad Leiden.

Rijksmuseum van Oudheden
Het Rijksmuseum van Oudheden is het nationale centrum voor archeologie, waar jong en oud kan genieten van de beschavingen uit het oude Egypte en het Nabije Oosten, de Griekse en Romeinse wereld en het vroege Nederland.

Bibliotheken:

Koninklijke Bibliotheek
Nationale bibliotheek van Nederland in Den Haag.

Universiteitsbibliotheek Leiden
Website van de universiteitsbibliotheek Leiden.

Historische tijdschriften:

Geschiedenis magazine
Ontdek de geschiedenis, lees Geschiedenis Magazine. Meeslepende geschiedenis. Goed verteld en prachtig geïllustreerd. Uit betrouwbare bronnen. Zo wil iedereen de geschiedenis ontdekken.

Historisch Tijdschrift Groniek
Groniek is in de vier decennia van zijn bestaan uitgegroeid van een faculteitsblad tot een historisch tijdschrift dat landelijke bekendheid geniet. Ooit opgericht als mededelingenblaadje voor de vereniging van geschiedenisstudenten in Groningen, ontwikkelde dit door studenten gemaakte tijdschrift zich tot een serieus wetenschappelijk kwartaalblad, met bijdragen van prominente historici uit binnen- en buitenland.

Holland Historisch Tijdschrift
Het tijdschrift Holland verschijnt vier maal per jaar en bevat een gevarieerd aanbod van artikelen over het rijke verleden van Holland. De redactie streeft ernaar de verschillende tijdvakken en uiteenlopende vakgebieden aan bod te laten komen. Het tijdschrift bevat wetenschappelijke en journalistieke arikelen en richt zich op een breed historisch geinteresseerd publiek.

Skript Historisch Tijdschrift
Skript  is een onafhankelijk wetenschappelijk blad dat vier maal per jaar verschijnt. De redactie, bestaande uit studenten en pas afgestudeerden, wil bijdragen aan actuele historische debatten, en biedt getalenteerde studenten de kans om hun werk aan een breder publiek te presenteren.

Tijdschrift voor biografie
Tijdschrift voor Biografie wil een breed, academisch geschoold publiek laten delen in de ontwikkelingen op het gebied van de biografie in al haar facetten. Behalve aan academische artikelen biedt het tijdschrift ruimte aan essays, journalistieke en literaire bijdragen, interviews en recensies van recent verschenen Nederlandse en buitenlandse publicaties op dit terrein (waarbij in het bijzonder oog is voor studies die niet al ruime aandacht hebben gekregen in de media).

Universiteiten:

Universiteit Leiden
Website van de universiteit Leiden.

Verenigingen

Aed Levwerd, Leeuwarder Historische Vereniging
De Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd (opgericht 27 januari 2000) is voortgekomen uit een samengaan van de vereniging Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden (1985) en de Stichting Aed Levwerd (1990).

Historische vereniging Oud Leiden
De historische vereniging Oud Leiden houdt zich sinds haar oprichting op 5 november 1902 bezig met de geschiedenis van Leiden. Zij doet dit onder andere door het uitgeven van het Leids Jaarboekje en van publicaties in de Leidse Historische Reeks. Verder organiseert de vereniging lezingen en excursies, en subsidieert zij historische projecten.

V.S.G.V.U Merlijn, Studievereniging voor Geschiedenisstudenten aan de VU
Merlijn, een bloeiende, actieve vereniging met ruim honderd leden, stelt zich tot doel om belangen van geschiedenisstudenten te behartigen, studie-inhoudelijke en sociale activiteiten te verzorgen en daarnaast ook actief mee te denken over het onderwijsbeleid binnen de Faculteit der Letteren.

Overige interessante links:

Historisch Café
Tijdens het maandelijks terugkerende Historisch Café komt een scala van onderwerpen uit de geschiedenis aan de orde. De gasten zijn wetenschappers, beleidsmakers, schrijvers en natuurlijk historici.