Richtlijnen auteurs

Artikel

 • Bijdragen dienen gebaseerd te zijn op recent, origineel onderzoek.
 • Notenapparaat volgens P. de Buck e.a., Zoeken en Schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Baarn 2002)
 • Alleen voetnoten zijn toegestaan. Een voetnoot mag een lengte hebben van maximaal 6 regels met een lettergrootte van 10 punten.
 • Voetnoten moeten alle de volledige titel en de naam van de auteur vermelden. Door de redactie zullen herhaaldelijk vermelde titels in ‘Ibidem’ worden gewijzigd.
 • Het artikel moet een duidelijke titel/ondertitel bevatten.
 • Een volledige literatuurlijst dient te worden bijgeleverd.
 • Een korte biografische tekst van maximaal 10 regels over de auteur dient te worden bijgeleverd.
 • In beginsel is de auteur zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van afbeeldingen.
 • Standaardlettertype (Times New Roman), lettergrootte 12 punten
 • Omvang maximaal 4.000 woorden
 • Regelafstand standaard (1, 0 punten)

Recensie

 • Het besproken werk moet een historische uitgave betreffen.
 • Auteur, druk, plaats, jaar van uitgave, ISBN en prijs moeten bovenaan vermeld worden.
 • Het boek moet recentelijk (max. 2 jr. ) zijn verschenen.
 • De omvang van een recensie is minimaal 600, maximaal 1.500 woorden.
 • Noten dienen in de tekst geplaatst te worden, tussen (ronde) haakjes.
 • Standaard lettertype (Times New Roman)
 • Regelafstand 1, 0 punten.

(Voorstellen voor) artikelen en recensies ontvangen wij graag op:

redactie@actahistorica.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen en recensies te weigeren, redigeren en/of in te korten.