Nu online: Acta Historica, jaargang 3, nummer 3 (2014)

Omslag3.3
Met bijdragen over: de grafrede als bron van weerstandsvermogen in het oude Griekenland; weerstandsvermogen in kunst: het voorbeeld van sculpturen van Orsanmichele; vijf interdisciplinaire benaderingen voor het bestuderen van een pamflet; nationale identiteit in brieven van emigranten; Leidse troepen in Zeeland in 1408

Lees hem nu hier!